Informacje organizacyjne dotyczące udziału publiczności
Dodane przez Patryk dnia 30.07.2020 11:25
Informacje organizacyjne dotyczące udziału publiczności
na meczach piłki nożnej KS „Powiślak” Końskowola, w związku
z ograniczeniami w zakresie stanu epidemii COVID-19


1. Wszyscy uczestnicy meczów piłki nożnej, w których KS „Powiślak” Końskowola jest gospodarzem (dalej: "mecz") zobowiązani są
do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 z późniejszymi zmianami).

2. Mecze odbywają się bez udziału autoryzowanych grup kibiców gości.

3. Na stadionie przy ul. Żyrzyńskiej 21 w Końskowoli (dalej "stadion") udostępnia się co czwarte miejsce na widowni. Ograniczenie to nie dotyczy (wyjątki):
- widza, który uczestniczy w meczu z dzieckiem poniżej 13 roku życia (służby porządkowe Klubu mogą żądać okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek dziecka);
- widza, który uczestniczy w zawodach sportowych z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

4. Każda wchodząca i poruszająca się po stadionie osoba, do momentu zajęcia miejsca na trybunie ma obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa.

5. Osoby przebywające na stadionie na trybunie w miejscach stojących mają obowiązek zachowania bezpieczniej odległości od innego widza (minimum 1,5 m).

6. Wszystkie osoby podczas organizowanego meczu znajdujące się na terenie stadionu muszą przestrzegać przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa (w tym zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce rezerwowych).

7. KS „Powiślak” Końskowola może odmówić wstępu osobom / usunąć ze stadionu osoby, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących higienicznych środków ostrożności.

Zarząd
KS „Powiślak” Końskowola
/---/